top of page

COLLABORATIEF WERK

PERSONA is niet alleen een platform voor het verzamelen en verbinden van het individuele werk van de individuele kunstenaars, maar wil ook gezamenlijk en collectief creëren.

Het werk van PERSONA wordt sterk beïnvloed door het gedeelde onderzoek naar het lichaam als manifestatie van identiteit. Door projecten te creëren die de verschillende lagen binnen de identiteit van de kunstenaars, de kijker en onze gedeelde samenleving onderzoeken.

PROJECTEN

TST9.jpeg
SKINND

SKINNED
FILMISCH DANSWERK
2021

stills from SKINNED

 

SKINNED is een filmisch danswerk van 40 minuten, waarin twee performers het innerlijke proces belichamen dat men doormaakt in de zoektocht naar zichzelf. Door middel van fysieke exploratie stellen zij de gebruikelijke lagen waarmee men zich vandaag de dag conformeert in vraag. Laag na laag verdiepen de figuren hun evoluerende fysieke identiteit en veranderen ze in nieuwe vormen, om uiteindelijk in een abstracte staat van zelfbewustzijn terecht te komen.

 

Ze volgen meerdere met elkaar verweven paden en verkennen de relatie tussen hun ziel en hun lichaam in een poging hun identiteit te ontdekken. De figuren gebruiken hun lichaam en hun bewegingen als metaforen voor deze transformatie.

 

SKINNED is een interdisciplinair project waarin twee dansers en een beeldend kunstenaar elkaar ontmoeten in een voor iedereen nieuw medium: film. Beide maken deel uit van de dramaturgie om de dialoog tussen de twee disciplines te verlevendigen. SKINNED is een onderzoek naar gedeelde poëtische kwaliteiten in zowel performance als fotografie.

 

In SKINNED zijn het visuele beeld en de performatieve kwaliteit twee aspecten die gelijkwaardig naast elkaar bestaan. Samen creëren ze een beeldtaal die belang hecht aan emotie en esthetiek.

 

De film is een diepe reflectie op de verschillende lagen van een identiteit en nodigt de kijker uit om op zoek te gaan naar zichzelf.

 

CREDITS

 

een film van Persona

dans Pieter Desmet + Steffi Mennen

director of photography, Jonathan De Maeyer

soundtrack, Adriaan de Roover

met financiële steun van Stad Antwerpen

met steun van Zuidpool

residenties, KANAL Centre Pompidou Brussels + Ultima Vez

location holders, STRUIK + Zuidpool + Wassalon Potuit + Zoniënwoud

CATCH-22

CATCH-22
VIDEO INSTALLATIE
2021

 

Catch-22 is een video-installatie die het moment weergeeft waarop iemand wil ontsnappen aan een specifieke, paradoxale situatie, maar dat niet kan vanwege tegenstrijdigheden in zijn natuur en zijn omgeving die buiten zijn rationele controle liggen. Een frictie tussen het bewustzijn enerzijds en het uiterlijke oordeel en het onderbewustzijn anderzijds. 

 

Een catch-22 is een dilemma, of moeilijke omstandigheid, waaruit geen ontsnappen mogelijk is vanwege wederzijds tegenstrijdige voorwaarden. De term werd bedacht door Joseph Heller in zijn gelijknamige roman uit 1961. Daarin beroept een legerpsychiater zich erop om uit te leggen waarom een piloot die verzoekt om een mentale evaluatie wegens krankzinnigheid - in de hoop niet gezond genoeg te worden bevonden om te vliegen en zo aan de oorlog te ontsnappen - zijn gezond verstand toont door het verzoek in te dienen en dus niet krankzinnig kan worden verklaard. 

 

Catch-22 stelt de situatie in vraag waarin we ons bevonden tijdens de Covid-19 pandemie. Als een paradox werd door de hele culturele sector artistiek werk geproduceerd, maar er waren geen mogelijkheden om het werk voor een publiek te presenteren. In Catch-22 bevraagt Persona de status quo van het handhaven van deze constante workflow, maar botst voortdurend op verschillende obstakels zoals de verschillende maatregelen. De installatie is een constante herhaling, we zien mensen die hun actie niet kunnen afmaken, alsof ze vastzitten in beweging. Vast in tijd en ruimte. 

 

Catch-22 zoekt naar onze kernidentiteit. Vaak moeilijk te ontdekken, of te herkennen, door de talloze lagen van onderbewustzijn eromheen. Men zit vast in een paradoxale onwillige acceptatie. 

 

De installatie sluit aan bij ons algemene onderzoek naar het lichaam als manifestatie van de identiteit en de eerdere werken die het omsluit: op zoek naar de identiteit van het zijn. 

 

De gebruikte beelden zijn afkomstig uit het filmische danswerk SKINNED. Vanwege Covid-19 was de film nog niet af op het moment dat Catch-22 voor het eerst werd gepresenteerd. Binnen de context van de installatie is SKINNED tegelijkertijd een eerder en een toekomstig werk. Materiaal wordt hergebruikt en krijgt een nieuwe betekenis, terwijl het afkomstig is uit een werk dat zijn eigen betekenis nog niet heeft gedeeld of vastgesteld. Door de context te veranderen geeft Persona de beelden verschillende identiteiten. 

 

Catch-22 is een intieme één-op-één ervaring waarbij de kijker oog in oog komt te staan met de vrijheid om zijn eigen kern te zoeken.

still from Catch-22

CREDITS

 

concept, Persona

dans Pieter Desmet + Steffi Mennen

director of photography, Jonathan De Maeyer

met de steun vanStad Antwerpen + Platform In De Maak

residenties KANAL Centre Pompidou Brussels + Noordoever + Kunstgrillen

location holder, STRUIK

bottom of page